Xiaomi redmi note 8 test point edl 9008 , unbrick , repair boot , unlock bootloader

Shipmobile Admin 21/09/2019

 

1- Test Point : 

 

2- Unbrick

 

3- Unlock Bootloader

 

4- Repair all

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN