Redmi pad 2022 rom tiếng việt , rom quốc tế , unbrick , fix lỗi , xóa google account , mi cloud , mật khẩu

Shipmobile Admin 04/11/2022
redmi-pad-2022-rom-tieng-viet-rom-quoc-te-unbrick-fix-loi-xoa-google-account-mi-

🔹 Ra mắt 09/2022

🔹 Code name : Yunluo

🔹 Rom gốc china : https://bigota.d.miui.com/V13.1.2.0.SLYCNXM/yunluo_images_V13.1.2.0.SLYCNXM_20221019.0000.00_12.0_cn_5264bf4984.tgz

 

🔹 Rom global MI : https://bigota.d.miui.com/V13.1.4.0.SLYMIXM/yunluo_global_images_V13.1.4.0.SLYMIXM_20220922.0000.00_12.0_global_c8b7819d44.tgz

 

🔹 Rom global TW thị trường Đài Loan : https://bigota.d.miui.com/V13.1.2.0.SLYTWXM/yunluo_tw_global_images_V13.1.2.0.SLYTWXM_20221019.0000.00_12.0_global_5ce608ce4e.tgz

 

🔹 Rom global Ind thị trường Ấn Độ : https://bigota.d.miui.com/V13.1.2.0.SLYINXM/yunluo_in_global_images_V13.1.2.0.SLYINXM_20220927.0000.00_12.0_in_c0c1647ba4.tgz

 

🔹 Cách làm : Unlock boot loader rồi chạy rom qua fastboot 

 

🔹 Unbrick , fix lỗi , bypass google mật khẩu ... liên hệ : http://facebook.com/shipmobile1

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN