Redmi k40 gaming cài chplay google play services mặc định vào hệ thống ( p.2 )

Shipmobile Admin 20/05/2021
redmi-k40-gaming-cai-chplay-google-play-services-mac-dinh-vao-he-thong-p-2

updating ... 28/05/21

>> Lên MIUI 12.5.5.0 sẽ có google services mặc định : https://bigota.d.miui.com/V12.5.5.0.RKJCNXM/miui_ARES_V12.5.5.0.RKJCNXM_9965600c65_11.0.zip

 

 

>> Liên hệ mua hàng hoặc làm dịch vụ

- zalo 0969629200

- www.facebook.com/shipmobie

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN