Redmi 8 test point edl 9008 , rom global , rom tiếng việt

Shipmobile Admin 18/10/2019

 

1- ROM  :

- China : https://hugeota.d.miui.com/V10.3.6.0.PCNCNXM/miui-blockota-olive-V10.3.5.0.PCNCNXM-V10.3.6.0.PCNCNXM-894d22aaa2-9.0.zip

- China : 

- Global Zip : https://bigota.d.miui.com/V10.3.1.0.PCNINXM/miui_OLIVEINGlobal_V10.3.1.0.PCNINXM_58cd7dd6c9_9.0.zip

- Global tgz : https://bigota.d.miui.com/V10.3.1.0.PCNINXM/olive_in_global_images_V10.3.1.0.PCNINXM_20190911.0000.00_9.0_in_4ed075aea9.tgz

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN