Realme chặn mở khóa bootloader , block deeptest

Shipmobile Admin 26/05/2023
realme-chan-mo-khoa-bootloader-block-deeptest

✧ Từ 25/05/2023 hầu hết mọi model Realme đã bị chặn unlock bootloader một cách chính thống .

✧ Giải pháp sẽ update 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN