Pin sạc các đời xiaomi ( mi )

Shipmobile Admin 27/02/2020
pin-sac-cac-doi-xiaomi-mi

** TỔNG HỢP

✍ Pin - Sạc các đời Xiaomi(Mi)
😌 Ai rồi cũng khác !

1️⃣ Mi1 2011 5w(5V-1A ) 1930mah
2️⃣ Mi2 2012 5W(5V-1A) 2000
3️⃣ Mi3 2013 10W(5V-2A) 3050
4️⃣ Mi4 2014 12W(9V-1.2A QC 2.0 ) 3080mah

5️⃣ Mi5 2016 18W(9V-1.5A QC3.0 ) 3000mah , usb typeC
6️⃣ Mi6 2017 18W(9V-1.5A QC3.0 ) 3350mah

8️⃣ Mi8 2018 18W(9V-1.5A QC3.0/4.0 ) 3400mah

9️⃣ Mi9 2019 27W(9V-3A QC4.0 ) 3300mAh , wireless 20W
9️⃣ Mi9pro 2019 40W(10V-4A QC4.0+) 4000mah , wireless 30W

🔟 Mi10 2020 30W(15V-2A QC4.0 ) 4780mah , wireless 30W
🔟 Mi10pro 2020 50W(15V-3A , 20V-3.25A)  4500mah , wireless 30W

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN