Code name mi 11 series

Shipmobile Admin 17/04/2021
code-name-mi-11-series

- Mi 11 Lite 4G = courbet
- Mi 11 Lite 5G = renoir
- Mi 11 = venus
- Mi 11 Pro = mars*
- Mi 11 Pro+ / Ultra = star

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN