Rom quốc tế redmi k20 , rom global , repair boot , unlock bootloader , unbrick , bypass google , bypass micloud

Shipmobile Admin 08/06/2019
rom-quoc-te-redmi-k20-rom-global-repair-boot-unlock-bootloader-unbrick-bypass-go

08/06/19

 

A- ROM

Note : Unlocked bootloader

1- ROM Stock China

  • Fastboot : ( TGZ )

- Rom ổn định ( stable ) :

http://bigota.d.miui.com/V10.3.6.0.PFJCNXM/davinci_images_V10.3.6.0.PFJCNXM_20190522.0000.00_9.0_cn_84dc48df10.tgz

  • Recovery : ( Zip )

- Rom ổn định ( Stable )

http://bigota.d.miui.com/V10.3.6.0.PFJCNXM/miui_DAVINCI_V10.3.6.0.PFJCNXM_f4750444d0_9.0.zip

2- ROM stock Global ( ROM tiếng Việt / ROM quốc tế ) :

-Rom ổn định ( Tgz ) : https://bigota.d.miui.com/V10.3.5.0.PFJMIXM/davinci_global_images_V10.3.5.0.PFJMIXM_20190528.0000.00_9.0_global_4222a49ff1.tgz

 

  • Rom ổn định ( Zip ) : https://bigota.d.miui.com/V10.3.5.0.PFJMIXM/miui_DAVINCIGlobal_V10.3.5.0.PFJMIXM_7d69a41fb1_9.0.zip

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN