Mi mix 4 rom tiếng việt , rom gốc , rom quốc tế , unlock , unbrick , fix lỗi

Shipmobile Admin 11/08/2021
mi-mix-4-rom-tieng-viet-rom-goc-rom-quoc-te-unlock-unbrick-fix-loi

☆ Ra mắt 10/08/2021 tại China , phiên bản nội địa . Code name odin

 

⓵ Rom gốc china :

- Recovery Miui https://hugeota.d.miui.com/V12.5.4.0.RKMCNXM/miui_ODIN_V12.5.4.0.RKMCNXM_eacb5c9e71_11.0.zip

- Fastboot Miui : https://bigota.d.miui.com/V12.5.4.0.RKMCNXM/odin_images_V12.5.4.0.RKMCNXM_20210810.0000.00_11.0_cn_a0967ddcc6.tgz

 

② Rom global : updating ...

 

③ Rom EU : 

- Dev 21.8.25 fastboot : http://bit.ly/2Wo2AH0

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN